Naar het menu

Hematopoietische stamcellen

Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 627.37 KB)

Samenvatting
(PDF, 19.69 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 17.59 KB)

Persbericht
(PDF, 18.29 KB)

Status

Gepubliceerd
10 september 2003

Beenmergtransplantaties worden steeds vaker vervangen door een andere behandeling. Bloedvormende stamcellen voor patiënten met bloedziekten of bepaalde tumoren kunnen inmiddels namelijk ook uit bloed gewonnen worden. De donor krijgt dan stoffen toegediend die het aantal stamcellen in het bloed doen toenemen, en staat vervolgens bloed af. Deze methode wint snel terrein. Dit is een van de ontwikkelingen op het gebied van stamcellen waarover de Gezondheidsraad rapporteert, in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Commissie

 • prof. dr JJ Sixma, emeritus-hoogleraar hematologie (UMC), voorzitter
 • dr M Bierings, kinderarts (UMC-WKZ)
 • prof. dr WE Fibbe, hoogleraar hematologie (LUMC)
 • mw mr L Markenstein, gezondheidsjurist (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst)
 • prof. dr IP Touw, hoogleraar hematologie (EUR)
 • prof. dr AJP Veerman, hoogleraar kindergeneeskunde (VU)
 • mw prof. dr EGE de Vries, hoogleraar medische oncologie (RUG)
 • prof. dr TJM de Witte, hoogleraar inwendige geneeskunde (KUN)
 • mw prof dr A Brand, hoogleraar transfusiegeneeskunde (LUMC)
 • prof. dr B Löwenberg, hoogleraar hematologie (EUR)
 • mw drs JM Puiman, waarnemer, ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • dr PA Bolhuis, Gezondheidsraad, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Hematopoietische stamcellen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr 2003/17. ISBN  90-554-497-6

Nieuwsflits