Naar het menu

Ethische aspecten van kostenutiliteitsanalyse

Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 102.99 KB)

Samenvatting
(PDF, 14.8 KB)

Persbericht
(PDF, 126.57 KB)

Status

Gepubliceerd
29 juni 2005

De kostenutiliteitsanalyse (KUA) is ontwikkeld als instrument voor de prioritering van voorzieningen over de volle breedte van de gezondheids­zorg. Voor het kwantificeren van de opbrengst van zeer diverse voorzieningen wordt daarbij als maatstaf meestal het Quality Adjusted Life Year (QALY) gehanteerd. De discussie over mogelijk onrechtvaardige verdelingseffecten van dit instrumentarium is niet nieuw, maar wel actueel nu het in het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk wordt gebruikt bij de toelating van nieuwe gezondheids­zorgvoorzieningen in de National Health Service. Op de vraag of en hoe KUA een moreel aanvaardbare rol kan spelen in besluitvorming over de verdeling van schaarse middelen in de gezondheids­zorg, worden verschillende antwoorden gegeven. De bespreking daarvan in dit signalement is van belang met het oog op de voorgenomen opzet van een nationale beoordelingsstructuur voor beslissingen over het verzekeringspakket.

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Ethische aspecten van kostenutiliteitsanalyse. In: Signalering ethiek en gezondheid 2005_Gezondheidsraad. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005. Publicatie nummer 2005/07-02. ISBN  90-5549-567-0

Nieuwsflits