Naar het menu

Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 670.12 KB)

Samenvatting
(PDF, 34.03 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 32.39 KB)

Persbericht
(PDF, 80.33 KB)

Status

Gepubliceerd
22 juli 2005

Opdrachtgever

SZW/VWS

Het medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid behoeft verbetering. Ontwikkeling van richtlijnen voor beoordeling, behandeling en begeleiding (‘3B-richtlijnen’) die door alle betrokken beroepsgroepen gedragen worden, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming kan bovendien ondersteund en verder ontwikkeld worden door de opbouw van ‘mediprudentie’. In het kort is dat de kern van dit advies, dat is opgesteld door een commissie van de Gezondheidsraad ter beantwoording van een adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens zijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Commissie

 • prof. dr JA Knottnerus, voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag; hoogleraar Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht, voorzitter
 • prof. dr WJJ Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum
 • dr WEL de Boer, verzekeringsarts, senior onderzoeker/adviseur TNO Kwaliteit van Leven, Hoofddorp
 • prof. dr MHW Frings-Dresen, hoogleraar beroepsziekten, Academisch Medisch Centrum, Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid, Amsterdam
 • prof. dr JW Groothoff, hoogleraar arbeid en gezondheid, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • prof. dr JWM Hazes, hoogleraar reumatologie Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • dr JJL van der Klink, bedrijfsarts, psycholoog, programmadirecteur Netherlands School of Public & Occupational Health, Amsterdam
 • dr H Kroneman, verzekeringsarts, medisch adviseur UWV, Amsterdam
 • prof. dr E Lindeman, hoogleraar revalidatie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • prof. dr AH Schene, hoogleraar psychiatrie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr ir T Smid, hoogleraar arbeids­omstandig­heden, Vrije Universiteit, Amsterdam/senior adviseur KLM Arbo Services, Schiphol
 • dr B Sorgdrager, bedrijfsarts, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam
 • prof. dr JHBM Willems, bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; programmadirecteur TNO Kwaliteit van Leven, Delft
 • drs L van Rossum du Chattel,  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, adviseur
 • dr JND de Neeling, epidemioloog, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • AHJM Sterk, verzekeringsarts, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatie nr 2005/10. ISBN  90-5549-570-0

Nieuwsflits