Naar het menu

Richtlijnen goede voeding 2006

Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.2 MB)

Samenvatting
(PDF, 30.4 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 11.66 KB)

Persbericht
(PDF, 33.13 KB)

Status

Gepubliceerd
18 december 2006

De zogeheten Richtlijnen goede voeding zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid. Het advies vormt tevens de basis voor de voedingsvoorlichting in ons land. Het vorige advies dateert van 1986. De richtlijnen in dit advies zijn getoetst aan de huidige stand van wetenschap.

Commissie

  • prof. dr. F.J. Kok, hoogleraar voeding en gezondheid; Wageningen Universiteit, , voorzitter
  • prof. dr. J.J. van Binsbergen, huisarts, bijzonder hoogleraar voedingsleer; UMC St Radboud, Nijmegen
  • ir. B.C. Breedveld, hoofd afdeling kennis; Voedingscentrum, Den Haag
  • prof. dr. H.A. Büller, hoogleraar kindergeneeskunde; ErasmusMc, Rotterdam
  • dr. ir. E.J.M. Feskens, universitair hoofddocent voeding en epidemiologie; Wageningen Universiteit
  • ir. A.M. van der Greft,  ministerie van VWS, Den Haag, adviseur
  • dr. S. de Henauw, epidemioloog; afdeling sociale geneeskunde, Rijksuniversiteit Gent (tot april 2006)
  • dr. ir. E. Kampman, universitair hoofddocent voeding en epidemiologie; Wageningen Universiteit
  • dr. O. Korver, voormalig hoofd voedingsresearch Unilever; Rotterdam
  • ir. W. Bosman,  Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/21. ISBN  90-5549-627-8

Gerelateerd nieuws

Richtlijnen goede voeding 2006 - achtergronddocument

18 december 2006 – Het advies Richtlijnen goede voeding 2006 is voor een belangrijk deel gebaseerd op adviezen die de Gezondheidsraad de laatste jaren heeft uitgebracht over het verband tussen voeding en het risico op chronische ziekten. Lees verder

Nieuwsflits