Naar het menu

Geluid en gezondheid

Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 257.47 KB)

Samenvatting
(PDF, 201.93 KB)

Status

Gepubliceerd
15 september 1994

In dit advies geeft de Commissie ‘Geluid en gezondheid’ van de Gezondheidsraad een overzicht van de stand van de wetenschap met betrekking tot de invloed van geluid op de gezondheid. Het advies bevat een evaluatie van de aanwijzingen voor het bestaan van mogelijke oorzakelijke verbanden tussen blootstelling aan geluid en bepaalde gezondheidseffecten.
Ook beschrijft de commissie trends in de mate van blootstelling aan geluid in Nederland en geeft zij schattingen van de gevolgen die deze blootstelling meebrengt voor de bevolking.

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad: Commissie Geluid en gezondheid. Geluid en gezondheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 1994; publikatie nr 1994/15. ISBN  90-5549-046-6

Gerelateerd nieuws

Nieuwsflits